Betingelser

Jeg er brødtekst. Klik her for at tilføje din egen tekst og redigere mig. Det er nemt.

Efter tilmelding vil du automatisk modtage en opkrævning via mail på dit holdkontingent. 


Aktiv voksen

Giver mulighed for deltagelse på følgende hold: 

High Five - Road  - Race - Trail og Trail Race

Aktiv voksen koster 1200 kr/år fordelt på tre rater af 400 kr. 

Holdsport vil automatisk sende opkrævninger ud den 1/1-1/5-1/9

Betalingen sker forud. Ved indmeldelse midt i en betalingsperiode, betaler man for den måned man indmelder sig. 


Mini og Junior Runners

Giver en plads på Mini- eller Junior Runners

Mini Runners og Junior Runners koster 900 kr./år fordelt på 

på tre rater a 300 kr.

Holdsport vil automatisk sende opkrævninger ud den 1/1-1/5-1/9

Betalingen sker forud. Ved indmeldelse midt i en betalingsperiode, betaler man for den måned man indmelder sig.


Rookie Runners 

Rookie Runners koster 400 kr. for et forløb på 5 måneder.

Man kan  ikke få allerede betalt kontingent retur. 

Tilmeldingen er bindende. 


Passivt medlem

Passivt medlem koster 200 kr./år

Holdsport vil automatisk sende en opkrævning ud den 1/1

Sker indmeldelse efter den 1/7 koster det 100 kr. • Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet.
 • Træningsplanen laves specifikt til holdet og må ikke kopieres eller bruges af andre end medlemmer.
 • Et medlemskab kan opsiges senest 14. dage før kontingentopkrævningen udsendes.
 • Der er ikke mulighed for at få allerede indbetalt kontingent retur.
 • Man kan rykke hold hvis behovet opstår, eller i samarbejde med trænerens anvisninger. Man kan altid få en prøvetime på et nyt hold inden man rykker
 • Som plusmedlem kan man benytte alle klubbens træningstilbud, dog er holdene Mini – Junior og Young betinget af at man har den rette alder til holdet.
 • Man kan altid opgradere sit medlemskab fra Classic til Plus
 • Man kan ændre sit medlemskab fra Plus til Classic senest 14 dage inden næste kontingentopkrævning udsendes.
 • Opsigelsen eller ændring af medlemskab skal ske skriftligt via mail til marieejby@gmail.com
 • Der er som udgangspunkt ikke træning i skolernes ferier. Arrangeres der fælles ferietræning er dette for alle aktive medlemmer uanset medlemskabstype.
 • Træningen kan blive aflyst ved sygdom. Sker dette er der ikke mulighed for at få reduceret kontingent. Der arbejdes altid på at træningen så vidt muligt ikke bliver aflyst. 
 • Al træning med HVRunners sker på eget ansvar.
 • HVRunners hæfter ikke for eventuelle personskader eller materielle skader.
 • Betales kontingentet ikke til tiden, udsendes en rykkermail til medlemmet. Hvis medlemmet ikke betaler senest 14 dage efter den på rykkerbrevet angivne forfaldsdato, har HVRunners ret til at ophæve medlemskabet uden varsel og forbeholder sig retten til at opkræve det skyldige beløb.
 • Et medlem skal altid følge de anvisninger der kommer fra HVRunners personale og trænere


Ved bekræftelse af betingelserne giver jeg samtykke til at HVRunners må anvende billeder og videoer af mig til offentlig brug.

Ønsker jeg ikke at give samtykke til billedanvendelse, bedes jeg notere det til mail marieejby@gmail.com, inden jeg godkender betingelserne